Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie WITA!

UL. WYSOKA 39, 28-200 STASZÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, tel. (015)-864-22-06 w. 37

opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
 
opcja1
opcja1
opcja1
 
 

 

 

 
AKTUALNOŚCI

KONKURSY, AKCJE I PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU NR 4 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


KONKURS PLASTYCZNY "AKADEMIA AQUAFRESH"

Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica. Nauczyciel realizujący konkurs pani Bożena Adamkiewicz.


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM "RADOSNE PRZEDSZKOLE"

Przedszkole nr 4 przystąpiło do ogólnopolskiego programu "Radosne Przedszkole". Celem tego programu  jest uczynienie przedszkola miejscem, gdzie dzieci będą mogły rozwijać  zdolności manualne, a dzięki wspólnym zabawom ich integracja z innymi dziećmi jak i nauczycielami będzie znacznie łatwiejsza, a jednocześnie sprzyjająca rozwijaniu właściwych zachowań i socjalizacji. Program realizuje pani Paulina Figacz.


OGÓLNOPOLSKA AKCJA "ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE"

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole przystąpiło do akcji "Ćwiczyć każdy może" organizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. W trosce o właściwy rozwój naszych wychowanków, a także dbając o kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków prozdrowotnych w ramach akcji przeprowadzane są działania związane z aktywnością fizyczną naszych przedszkolaków i ich rodzin. Nauczycielki koordynujące program: pani Marzanna Nagórka i pani Renata Zielińska.


MINISTERIALNY KONKURS "MAM 6 LAT"

Rada Rodziców naszego przedszkola uczestniczy w ogłoszonej przez MEN III edycji konkursu "Mam 6 lat". Celem konkursu jest promowanie i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych. Konkurs wspólnie z Radą realizowała pani Paulina Figacz.


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EKOLOGICZNY "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych i wiele innych ekologicznych działań. Nauczyciel realizujący program - pani Paulina Figacz.


PROGRAM PROFILAKTYCZNY "POCZUJ SIĘ BEZPIECZNIE NA BASENIE"

Udział dzieci 6 letnich w programie profilaktycznym " Poczuj się bezpiecznie na basenie" zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie oraz Stowarzyszenie "Centrum". Jednostki te podjęły się wspólnego przedsięwzięcia z dyrektorami i wychowawcami przedszkoli oraz dziećmi, rodzicami i opiekunami, w celu zapobiegania poprzez uświadamianie zagrożeń, związanych z nieprzestrzeganiem zasad bezpiecznej kąpieli oraz nieprawidłowego korzystania ze sprzętu wodnego. Program realizowały pani Danuta Lipiec i pani Beata Chmiel.


OGÓLNOPOLSKA AKCJA "AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA"

W przedszkolu realizowany jest projekt "Akademia zdrowego przedszkolaka". Akcja ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia. Nauczyciel koordynujcący program w przedszkolu - pani Bożena Adamkiewicz.


KONKURS PLASTYCZNY "DOBRE RADY NA ODPADY"

Przedszkole uczestniczy w konkursie plastycznym "Dobre rady na odpady". Celem konkursu jest kształcenie u dzieci poczucia ich osobistej odpowiedzialności za środowisko, podniesienie ich ekologicznej świadomości oraz przekonanie o ogromnym znaczeniu zbiórki surowców wtórnych oraz ich recyklingu w ochronie zasobów środowiska naturalnego. Nauczyciel odpowiedzialny za konkurs pani Danuta Lipiec.


KONKURS PLASTYCZNY "WIELKI KONKURS EKOLOGICZNY DLA PRZEDSZKOLI 2013"

Nasze przedszkole wzięło udział w "Wielkim Konkursie Ekologicznym dla przedszkoli 2013" zorganizowanym przez jeden z największych serwisów edukacyjnych dla dzieci Buliba.pl. pod honorowym patronatem Ministra Środowiska RP. Hasłem tegorocznej edycji było "Drugie życie śmieci". Celem Konkursu jest szerzenie idei ekologii i troski o środowisko naturalne wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wśród ich rodziców. Nauczyciel odpowiedzialny za konkurs pani Danuta Dyl.


KONKURS PLASTYCZNY PT. "MOJA ULUBIONA POSTAĆ BAŚNIOWA"

Konkurs plastyczny dla 6 latków " Moja ulubiona postać baśniowa"zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Staszowie - konkurs przeprowadziła pani Beata Chmiel.


KONKURS PLASTYCZNY PT. "MOJA ULUBIONA POSTAĆ BAJKOWA"

Przedszkole nr 4 bierze udział w konkursie plastycznym pt. "Moja ulubiona postać bajkowa" organizowanym przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci. Konkurs przeprowadziła pani Beata Chmiel.


KONKURSY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU NR 4 W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


KONKURS PLASTYCZNY PT. "BEZPIECZNIE NAD WODĄ, W WODZIE I NA WODZIE"

Przedszkole nr 4 bierze udział w konkursie plastycznym pt. "BEZPIECZNIE NAD WODĄ, W WODZIE I NA WODZIE" organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz współorganizatorów akcji informacyjno - edukacyjnej "Bezpieczna woda". Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpiecznego zachwania się nad wodą, w wodzie i na wodzie wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Przedszkole reprezentuje praca Bartosza Kępy z grupy 6 latków A.

ŻYCZYMY POWODZENIA!!!


POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY "ZWIERZĄTKO Z ODPADÓW"

Dzieci z grupy 6 latków B biorą udział w konkursie plastycznym "ZWIERZĄTKO Z ODPADÓW" organizowanym przez Galerię Połaniecką i Przedszkole Publiczne w Połańcu. Konkurs ma na celu rozwijanie twórczej inwencji dzieci, rozbudzanie świadomości ekologicznej i popularyzowanie obchodów Dnia Matki Ziemi w naszym regionie. Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi w Galerii Połanieckiej 28 kwietnia 2013 r. o godz. 16.00 podczas imprezy "Dzień Matki Ziemi 2013", która przewiduje dla dzieci i dorosłych wiele atrakcji. W tym dniu od godz 13 będą organizowane dla dzieci konkursy i quizy.

Oto prace przygotowane na konkurs przez naszych przedszkolaków :


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "WIOSENNE KWIATY"

Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie "WIOSENNE KWIATY". Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję plastyczną, rozbudzanie kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym, doskonalenie umiejetności wyrażania się przez sztukę oraz kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych. Na konkurs została wysłana praca Oli Nowak z grupy 4 latków A.

ŻYCZYMY POWODZENIA!!!


KONKURS PLASTYCZNY "W KRAINIE BAŚNI ANDERSENA"

Dzieci z grupy 6 latków A biorą udział w gminnym konkursie plastycznym "W KRAINIE BAŚNI ANDERSENA" organizowanym przez Przedszkole nr 8 w Staszowie. Celem konkursu jest inspirowanie zainteresowań plastycznych oraz promocję twórców, kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata, zachęcanie do "czytelniczych podróży".

TRZYMAMY MOCNO KCIUKI ZA UCZESTNIKÓW!!!


XII EDYCJA AKADEMII MISIA HARIBO

Przedszkole nr 4 bierze udział w akcji Misia Haribo "Segregujesz? Nie marnujesz", która zachęca maluchy do dbałości o środowisko poprzez selektywną zbiórkę odpadów. Zadanie konkursowe dla przedszkolaków polegało na przedstawieniu przy użyciu dowolnej techniki plastycznej sposobów gospodarowania odpadami i ich segregowania w przedszkolu lub w domu. Na autorów najlepszych prac czekają m.in. tablety, wyposażenie ekologicznej klasy, eko-książki, gry oraz materiały edukacyjne Akademii Misia Haribo.

Grupie 5 latków B biorącej udział w konkursie życzymy powodzenia!!!


III EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO - DROGOWYCH DLA DZIECI

Nasze przedszkole przystąpiło do konkursu, który jest organizowany przez UIC (International Union of Railways - Międzynarodowy Związek Kolei) i dotyczy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Jest częścią projektu pn. Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach, który w tym roku obchodzimy 7 maja. Zwycięzcy będą wyłonieni w drodze głosowania. Wyniki zostaną ogłoszone na początku kwietnia br. Zwycięskie prace zostaną umieszczone na stronie www.ilcad.org oraz wykorzystane podczas kampanii informacyjno-promocyjnej oraz na wystawie w czasie Tygodnia Bezpieczeństwa Drogowego (6-12 maja 2013 roku) w Genewie.

Oto prace wysłane na konkurs:

 

Oliwia Kot grupa 6 latki C

 

Weronika Boroń grupa 6 latki C

 

Ernest Wojtaszewski grupa 6 latki C


18.03 - 20.03.2013 R. DNI PROFILAKTYKI W PRZEDSZKOLU NR 4

"BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK"

18.03 (poniedziałek) - "DBAMY O ZDROWIE" - spotkania z paniami pielęgniarkami: p. Urszulą Uklejewską i p. Moniką Żyłą.

19.03 (wtorek) - "CO MOŻE NAM SIĘ STAĆ, GDY JESTEŚMY NIEOSTROŻNI?" - spotkanie z policjantem.

20.03 (środa) - "ŻYJEMY ZDROWO" - w każdej grupie wiekowej będą tego dnia przygotowane sałatki, kanapki i soki.

Celem dni profilaktyki jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja w/w działań ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

   

BĘDĘ PIERWSZAKIEM

Przedszkole nr 4 mając na uwadze dobro dziecka podjęło wspólnie z Radą Rodziców oraz Szkołą Podstawową nr 1 szereg działań mających na celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej. Dzieci miały możliwość obejrzenia sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki, stołówki, pracowni komputerowej. Poznać swoich przyszłych nauczycieli, spotykać dawnych kolegów z przedszkola, oswajać się z pierwszym dzwonkiem i gwarem na korytarzach, usiąść do ławki z pierwszoklasistami. Wszystkie spotkania integracyjne służą aktywnemu włączaniu przedszkolaków w proces edukacyjny, ukierunkowany na doświadczanie pozytywnych emocji, przeżywanie radości, nawiązywanie relacji społecznych. Sprzyjają tworzeniu atmosfery akceptacji i zaufania, rozbudzają motywacje do podjęcia nowych ról i obowiązków.

Koordynatorem działań "BĘDĘ PIERWSZAKIEM" jest pani Dyrektor Dorota Dalach.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia prezentacji multimedialnej przygotowanej przez panią Ewę Szymkiewicz oraz panią Dorotę Dalach na konkurs MEN "Mam 6 lat", która ukazuje działania podjęte przez nasze przedszkole.

<<<< PREZENTACJA >>>>


II FESTIWAL TAŃCA "TAŃCZĄCE PRZEDSZKOLAKI" - PACANÓW 2013

Przedszkole nr 4 bierze udział w II Festiwalu Tańca - PACANÓW 2013, reprezantować będą nas dzieci z grupy 5 latków A przygotowywane przez panią Annę Belusiak. Organizatorem  konkursu jest Samorządowe Przedszkole w Pacanowie przy współpracy Europejskiego Centrum Bajki. Odbędzie się on w dniu 15.03.2013r.  Rozpoczęcie o godzinie 9.30 w sali teatralnej ECB.

Na festiwal zgłosiło się 21 grup tanecznych z województwa świętokrzyskiego. Rywalizować ze sobą będą przedszkolaki z: Buska, Staszowa, Oleśnicy, Kielc, Suchedniowa, Iwanisk, Łubnic, Rakowa, Mikułowic, Cedzyny, Sichowa Dużego i Skorzeszyc. W przerwie konkursu gościnnie wystąpią grupy taneczne: "Roztańczone maluchy" z Pacanowa" i "Świetliki" z Rataj Słupskich. Przewidywana liczba uczestników to ok. 400 dzieci. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 i 5-6 latków.

Wszyscy uczestnicy otrzymają podziękowania, medale i dyplomy. Niespodzianką tegorocznego festiwalu są przygotowane zaproszenia-bilety wstępu do krainy baśni i bajek Europejskiego Centrum Bajki ufundowane przez panią dyrektor K. Kępczyk dla wszystkich uczestników konkursu.

Patronat medialny nad imprezą obejmą: "Echo Dnia"- kielecki dziennik regionalny, "Z życia gminy"- miesięcznik samorządowy i telewizja Ponidzie TV, która na żywo będzie transmitować zmagania przedszkolaków. Zapraszamy do oglądania na stronie internetowej www.busko.com.pl a także do roztańczonego Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Trzymamy kciuki za wykonawców!

Oto zdjęcia z prób :)


KONKURS MAM 6 LAT - II EDYCJA

Przedszkole nr 4 bierze po raz drugi udział w II edycji konkursu "Mam 6 lat" ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas. Konkurs skierowany jest  do rad rodziców w szkołach i przedszkolach oraz do dzieci. Celem konkursu jest popularyzacja obniżenia wieku szkolnego poprzez uświadomienie, jakie umiejętności uzyskuje sześciolatek w szkole.


BEZPIECZEŃSTWO NA WSI TEMATEM KONKURSU PLASTYCZNEGO

"Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom" - pod takim hasłem dzieci z grup 6 latków po raz kolejny uczestniczą w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego. Celem jest  podniesienie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa na wsi.


N KONKURS PLASTYCZNY AKADEMIA AQUAFRESH

Nasze przedszkole wzięło udział w konkursie plastycznym dla przedszkoli pt. "KAŻDY Z NAS WIE, JAK Z PASTUSIAMI O ZĄBKI DBAĆ SWE" organizowanego w ramach II Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków "Akademia Aquafresh".

Oto plakat wykonany przez 6 latków A, który wziął udział w konkursie:


  KONKURS EKOLOGICZNY

Nasze przedszkole przystąpiło po raz trzeci do Wielkiego Konkursu Ekologicznego dla przedszkoli. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prac plastycznych  związanych tematycznie z hasłem tegorocznej akcji Sprzątania Świata - "Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę".
Przedszkole oraz uczestnicy głosowania mają szansę wygrać bardzo atrakcyjne nagrody!
Głosowanie trwa od 19.11.2012 r. do 25.11.2012 r. (głosujemy codziennie)
Więcej szczegółów na stronie
www.buliba.pl
ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA I BARDZO DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY ODDANY NA NAS GŁOS!!!


PROGRAM NAUKI PŁYWANIA "JUŻ PŁYWAM Z NIVEA I WOPR"

W naszym przedszkolu w grupie 6 latków B realizowany jest ogólnopolski program "JUŻ PLYWAM Z NIVEA I WOPR". Celem realizowanego programu jest podjęcie nauki pływania przez dzieci oraz uświadamianie zagrożeń i promowanie bezpiecznych zachowań podczas pływania i kąpania się oraz uprawianie sportów i rekreacji na obszarach wodnych. W ramach programu odbywają się pogadanki oraz zajęcia praktyczne na basenie.


TRWA II EDYCJA AKADEMII AQUAFRESH

Przedszkole nr 4 w Staszowie przystąpiło do Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków "Akademia Aquafresh" koncentrującym się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych w przedszkolach w całej Polsce w roku szkolnym 2012/2013. Nadrzędnym celem Akademii Aquafresh jest wykształcenie w dzieciach nawyku dbania o higienę jamy ustnej, aby w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.


KONKURS PLASTYCZNY

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym "JESIENNE DUSZKI I LEŚNE SKRZATY". Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy, której tematem przewodnim są jesienne duszki i leśne skrzaty. Przedszkole nr 4 w Staszowie będzie reprezentowała praca Zosi z grupy 6 latów B. ŻYCZYMY POWODZENIA!


 W roku szkolnym 2012/2013 nasze przedszkole kolejny raz przystąpiło do ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Kubusiowi przyjaciele natury".

Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Będzie  realizowany od października 2012 roku do czerwca 2013 roku.