Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie WITA!

UL. WYSOKA 39, 28-200 STASZÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, tel. (015)-864-22-06 w. 37

opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
 
opcja1
opcja1
opcja1
 
 
 
 

MOTTO PRZEDSZKOLA NR 4 W STASZOWIE:

"Nie zmuszajmy  dzieci do aktywności, Lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, Lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekazujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak by samo chciało chcieć".

Janusz Korczk


Nasze przedszkole wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie.

WIZJA PRZEDSZKOLA:

 • Każde dziecko jest dla nas ważne. Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.
 • Organizujemy imprezy, które pozwalają nam wspólnie, przyjemnie spędzić czas.
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola oraz wspieramy ich działania wychowawcze i edukacyjne.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.
 • Zapewniamy dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 • Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 • Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego oraz nastawione na osiąganie sukcesu.

KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA NR 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE NA LATA 2012-2017.

KONCEPCJA PRACY zobacz >>>


Nasza placówka jako jendna z pierwszych w województwie świetokrzyskim uzyskała certyfikat "PLACÓWKI PROMUJĄCEJ ZDROWIE".


Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.
w tym czasie dzieci mają zapewnione 3 pełne posiłki.

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej z roku 2009. Zagospodarowanie czasu przewiduje następujące aktywności dzieci:

 • Co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu, .
 • Co najmniej jedną piątą czasu dzieci bawią się,
 • Dwie piąte czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
 • Najwyżej jedną piątą czasu powinny zajmować dzieciom zajęcia dydaktyczne.

PRZEDSZKOLE POSIADA:

- Gabinet logopedyczny
- Bezpieczny plac zabaw
- Wiele multimedialnych programów edukacyjnych
- Ciekawe kąciki zainteresowań
- Wiele ciekawych pomocy do zabaw i zajęć


PRZEDSZKOLE ORGANIZUJE:


- Zajęcia otwarte dla rodziców
- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy
- Wystawki prac plastycznych dzieci
- Spotkania z teatrem
- Spotkania z ciekawymi ludźmi różnych zawodów
- Wycieczki poznawcze i rekreacyjne


ZAJĘCIA DODATKOWE:

W naszym przedszkolu porwadzone są następujące zajęcia dodatkowe:

   - rytmika (1 x w tygodniu)
   - język angielski (1x w tygodniu)

Podczas zajęć zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.


GODZINY PRACY SEKRETARIATU

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

700 - 1430

800- 1600

800 - 1530

800 - 1600

800 - 1530