Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie WITA!

UL. WYSOKA 39, 28-200 STASZÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, tel. (015)-864-22-06 w. 37

opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
 
opcja1
opcja1
opcja1
 
 
 
 

W naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2013/2014 oprócz Programu dydaktyczno - wychowawczego oraz Programu profilaktycznego będą relizowane programy :

Program adaptacyjny "JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM" - realizowany w grupie 3 latków, odpowiedzialna p. Maria Piechota

Cele edukacyjne programu:

Głównym celem jest umożliwienie dzieciom sprawnego rozwiązywania trudności związanych z podejmowaniem nowych ról w środowisku przedszkolnym. Koncentruje się na różnych kierunkach pracy z dzieckiem. Szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie osobowości i wspieranie jego rozwoju.


Program adaptacyjno-integracyjny "Podskokami w stronę szkoły"

Głównym celem jest ułatwienie dzieciom w przedziale wiekowym 4-6 lat zaadoptowania się w środowisku szkolnym poprzez zainteresowanie aktywnością ruchową i edukacyjną organizowaną na terenie obiektu szkolnego.


Program edukacji matematycznej " Dziecięca matematyka" w grupie 5 latków B

Głównym celem programu " Dziecięca matematyka" jest kształcenie nawyku logicznego myślenia poprzez spostrzeganie, określanie i klasyfikowanie przedmiotów czy zjawisk oraz stosunków zaistniałych między nimi. Tym samym jest to przygotowanie dzieci do przyszłej nauki
w szkole, to podwalina do dalszego kształcenia matematycznego.


Za program terapii logopedycznej odpowiedzialna jest p. mgr Algnieszka Kotlar. Program realizowany będzie z dziećmi 5 - 6 letnimi, opracowany indywidualnie dla każdego dziecka.


Program profilaktyczny "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.